• darkblurbg
  Advies & Implementatie
  van privacyrecht
 • darkblurbg
  Gecertificeerd privacy
  professional worden?
 • darkblurbg
  Actualiteiten
 • darkblurbg
  Vragen aan
  IT’s Privacy?

IT's Privacy werkt onder andere voor:

IT’s Privacy is officieel trainingspartner van CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) , een titel van de IAPP. De titel wordt gezien als dé Europese standaard op het gebied van privacy certificering. Met een CIPP/E certificering kunt u aantonen kennis te hebben van generieke en specifieke wet- en regelgeving op het gebied van privacy (dataprotectie). 

De CIPP/E training sluit volledig aan op de nieuwe Europese Privacy Verordening GDPR/ AVG, onder andere voor wat betreft de meldplicht datalekken en de vereisten rondom de doorgifte van persoonsgegevens naar de V.S.

 

Op 25 mei 2018 zullen organisaties aantoonbaar moeten voldoen aan de nieuwe Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is niet alleen de organisatie die belang heeft bij een goede en zorgvuldige omgang met de gegevens, maar  treft ook zeker het individuele belang van de betrokkene zelf. Hij of zij mag er ook op rekenen dat de gegevens die zijn opgenomen correct zijn en correct worden gebruikt. De rechten van betrokkenen zijn daarom wettelijk verankerd in verschillende privacy wetten.

 

Het uitgangspunt van IT’s Privacy is dat de ondersteuning gericht moet zijn op het overdragen van kennis, het structureren van het proces en het aanreiken van praktische instrumenten. Uw organisatie zal vervolgens zelf in staat zijn, zonder duurzame of dure hulp van buitenaf, te zorgen voor implementatie en beheer van de privacyaspecten. Hiermee onderscheidt u zich niet alleen van andere organisaties maar toont uw organisatie haar betrokkenheid bij deze voor klanten belangrijke thema’s.

IT’s Privacy helpt al ruim 12 jaar organisaties bij het op een verantwoorde en praktische manier voldoen aan wetgeving op het gebied van de privacy.


 2-daagse training tot gecertificeerd Privacy Professional (CIPP/e van IAPP

Functionaris voor de Gegevensbescherming (extern)

Spreker op bijeenkomsten/ debatten etc.

Helpdesk Privacy: Stel je vraag op Twitter en de IT-Jurist ‘vlogt’ het antwoord.