• darkblurbg
  Advies & Implementatie
  van privacyrecht
 • darkblurbg
  Gecertificeerd privacy
  professional worden?
 • darkblurbg
  Actualiteiten
 • darkblurbg
  Vragen aan
  IT’s Privacy?

Introductie Privacymanagement voor de FG

In twee uur belichten we de belangrijke aspecten uit de tweedaagse training CIPM (IAPP). We werken toe naar een praktisch handvat om de volgende dag al mee te kunnen starten.

FG en nu?

Vaak worden Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld omdat dat dat voor bepaalde organisaties vanaf 25 mei 2018 verplicht is geworden. Het gaat dan om organisaties die veel gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld binnen de zorg, overheid en het onderwijs. Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is vaak bij een FG wel aanwezig, deze wordt immers door vele opleidingen aangeboden. Hoe deze kennis vervolgens praktisch toepasbaar binnen de organisatie te maken is een lastiger punt. De FG is nu vaak allerlei brandjes aan het blussen, moet niet te veel beroep doen op de medewerkers. We horen vaak dat de verwachting van hoger management is dat er niet veel meer dan het melden van een datalek hoeft te gebeuren. De boete? Die zal wel aan een ander worden opgelegd.

Organisaties die op een projectmatige manier met privacy op aan de slag gaan, kunnen met de inzet van een FG veel meer meters maken. Aantoonbaar voldoen is datgene waar het echt over gaat, waarbij de investeringen gericht moeten zijn op groei naar volwassenheid als het gaat om privacy-compliancy. Dat betekent dat er op een pro-actieve manier met het register van verwerkingen, verwerkersovereenkomsten, datalekken, rechten van betrokkenen en beveiliging om moet worden gegaan. Dat betekent ook dat de implementatie maatwerk is en dus op verschillende manieren kan worden opgezet, aangestuurd en worden gemonitord. Het uiteindelijke doel is de organisatie blijvend te laten voldoen aan onder andere de AVG.

Met een FG die opereert als opdrachtgever voor allerlei privacy-projecten met een duidelijke business case is een manier om zichtbaar resultaat te boeken binnen de organisatie. Het schept daarnaast ook reële verwachtingen richting het MT en directie. Geen brandjes blussen, maar een gedegen programma opbouwen.

We bieden op 11-12-2019 een introductie Privacy Management aan voor iedere FG die dit herkent. We gaan in op de vele soorten activiteiten die een FG op zijn bord heeft en hoe dit te ‘managen’ richting MT/ directie maar ook oppakt binnen de organisatie.

Van 14.00-16.00 belichten we een aantal belangrijke aspecten uit de tweedaagse training CIPM (IAPP) die in februari 2020 zal starten. We werken toe naar een praktisch handvat om de volgende dag al mee te kunnen starten. We organiseren vanaf 2020 jaarlijks twee (alumni-) bijeenkomsten voor iedere FG die met privacy management aan de slag is, waar we met voorbeelden uit de praktijk de privacy-management-skills mee kunnen verdiepen. Zo leren we van elkaar leren en geven we samen vorm aan deze belangrijke rol!

Datum introductie Privacy Management voor de FG: 11-12-2019
Kosten: € 150,- ex BTW (wordt verrekend met eventuele boeking CIPM)

Datum CIPM: 20 & 21 febr. 2020
Kosten: € 1.995,- ex. BTW, incl. materialen, koffie/ thee/ borrel (16.00-17.00)

Docenten: Marie-José Bonthuis (IT’s Privacy) en Evelyn de Graaf (De Graaf Projectmanagement)
Locatie:
IT’s Privacy Academy
Lubeckweg 2
9723 HE Groningen

Meer informatie: www.itsprivacy.nl/academy | trainingen@itsprivacy.nl
Direct inschrijven

 

 

 

 

 

Welke training past het best?

Cursusvoorwaarden
Genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) excl. 21% BTW.
Voor de locatie en lunch wordt gezorgd, evenals een goed glas wijn na iedere trainingsdag.
Parkeren is mogelijk op het terrein van de cursuslocatie, daar zijn geen kosten aan verbonden.

Annuleringsvoorwaarden
Tot een maand voor aanvang kunt u:
-zich kosteloos laten vervangen door een collega;
-verzoeken om de training éénmalig te laten verplaatsen naar een van de volgende trainingen (indien mogelijk);

Tussen 4 en 2 weken voor aanvang wordt 25% van het trainingsgeld plus € 95,- administratiekosten en de kosten van reeds ontvangen studiematerialen in rekening gebracht.

Tot 2 weken voor aanvang wordt 75% van het trainingsgeld plus € 95,- administratiekosten en de kosten van reeds ontvangen studiematerialen in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag (incl. BTW) dient vóór aanvang van de training, echter altijd binnen 30 dagen na de factuurdatum, voldaan te zijn.

Meer informatie?
Stuur een mail naar trainingen(at)itsprivacy.nl of bel 050-2113425

Meld je aan