• darkblurbg
  Advies & Implementatie
  van privacyrecht
 • darkblurbg
  Gecertificeerd privacy
  professional worden?
 • darkblurbg
  Actualiteiten
 • darkblurbg
  Vragen aan
  IT’s Privacy?

Masterclasses

Een DPIA is een proces dat is bedoeld om een risicovolle verwerking van persoonsgegevens te beschrijven, de noodzaak en evenredigheid ervan te beoordelen en de daaraan verbonden risico's te helpen beheren. Een DPIA is een belangrijk verantwoordingsinstrument. Een risico-inventarisatie is een ander instrument, de twee worden vaak met elkaar verward. Verwerkingsverantwoordelijken krijgen met een DPIA inzicht over hoe de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG, en kan met het resultaat aantonen dat passende maatregelen zijn genomen.  Dit wordt ook wel 'privacy-by-design' genoemd. We hebben een DPIA-ganzenbord ontwikkeld, welke onderdeel is van deze Masterclass. Met name het bepalen van de scope is een bruikbare stap om niet te verzanden in lange vragenlijsten.

Kosten voor deze Masterclass (1 x 2 uur theorie en 1x 2 uur supervisie n.a.v. een ingebrachte casus): € 295,- excl. BTW
Neem voor incompany-mogelijkheden contact op.
Docent: Marie-José Bonthuis (via livestream)

DPIA Ganzenbord

ePrivacy

ePrivacy

1 daagse workshop over de AVG/ GDPR en de ePrivacy Verordening voor (online) informatiediensten-aanbieders, marketeers etc. De eerste helft van de workshop bestaat uit kennisoverdracht, de tweede helft uit het op maat maken van een Privacy Implementatieplan voor de eigen organisatie. Het plan houdt ook rekening met het actueel houden en onderhouden van de relevante privacy-concepten. Privacy is immers maatwerk.

Privacy in ketens/ samenwerkingsverbanden

Privacy in ketens/ samenwerkingsverbanden

Voldoen aan privacywet- en regelgeving kan al een behoorlijke uitdaging zijn binnen een organisatie. Als deze organisatie vervolgens besluit te gaan samenwerken met andere organisaties en daarbij persoonsgegevens gaat delen lopen zij vaak tegen nieuwe risico's en uitdagingen aan. Met deze eendaagse training wordt geleerd waarin een privacy-implementatie-programma voor samenwerkingsverbanden verschilt met een interne implementatie. Met name de grondslag en het zoeken van een verantwoordelijke zijn knelpunten waar ketens mee te maken hebben.