• darkblurbg
  Advies & Implementatie
  van privacyrecht
 • darkblurbg
  Gecertificeerd privacy
  professional worden?
 • darkblurbg
  Actualiteiten
 • darkblurbg
  Vragen aan
  IT’s Privacy?

Krijg meer opdrachten na het behalen van één van de certificaten van de International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Je kunt je nu inschrijven voor de volgende trainingen (maximaal 8 deelnemers):

Training  Datum
Tijd Kosten (excl. BTW, incl. materialen)
DPIA masterclass (livestream) 23 september 2020 10:00-11:30 € 65,-
CIPP/E (livestream) 8, 9, 15 en 16 oktober 2020 9:00-12:30 € 1.995,-

Tijdens CIPP/E gaan we integraal in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), tijdens CIPM op Privacy Management en tijdens CIPT hoe op een projectmatige manier met Informatiebeveiliging om te gaan.

Wij adviseren 30 uur zelfstudie per cursus (let wel, voor niet-juristen kan dit iets meer zijn). Hierna ben je voorbereid op het examen, waarna je de Europees/wereldwijd erkende titel Privacy Professional mag voeren. Het (thuis-)examen (computerexamen, multiple choice, duur: 150 min.) kun je zelf binnen 12 maanden inplannen. Oefenvragen kunnen kosteloos per mail naar je worden opgestuurd. 

CIPP/E en CIPT worden gegeven door mr. Marie-José Bonthuis. CIPM door Evelyn de Graaf. Marie-José heeft 14 jaar ervaring met het adviseren en implementeren van privacy binnen verschillende organisaties (waaronder zorginstellingen).  Evelyn de Graaf is werkzaam als Kwaliteitsadviseur en Privacy Professional binnen het onderwijs. We krijgen van deelnemers vaak te horen dat 'door de vele praktijkvoorbeelden, de stof enorm gaat leven'.

Kosten voor drie dagdelen training, incl. examen, 1 jaar lidmaatschap IAPP en alle materialen zijn: € 1.995,- (excl. BTW). Een tweede training (CIPM/ CIPT) wordt je aangeboden met een korting van € 500,-

Schrijf je snel in: Direct Inschrijven

Meer informatie over de drie soorten certificaten? Zie hieronder.

Vanaf medio mei kunnen de examens van IAPP ook vanuit huis worden gedaan.

Vragen? Neem gerust contact op via info@itsprivacy.nl of bel 050-2113425

Masterclasses

Op 23 september 2020 verzorgen we een Masterclass over de Data Protection Impact Assessment.

Een DPIA is een proces dat is bedoeld om een risicovolle verwerking van persoonsgegevens te beschrijven, de noodzaak en evenredigheid ervan te beoordelen en de daaraan verbonden risico's te helpen beheren. Een DPIA is een belangrijk verantwoordingsinstrument. Een risico-inventarisatie is een ander instrument, de twee worden vaak met elkaar verward. Verwerkingsverantwoordelijken krijgen met een DPIA inzicht over hoe de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG, en kan met het resultaat aantonen dat passende maatregelen zijn genomen.  Dit wordt ook wel 'privacy-by-design' genoemd. We hebben een DPIA-ganzenbord ontwikkeld, welke onderdeel is van deze Masterclass. Met name het bepalen van de scope is een bruikbare stap om niet te verzanden in lange vragenlijsten.

Kosten voor deze Masterclass (1 x 2 uur): € 65,- excl. BTW
Docent: Marie-José Bonthuis (via livestream)

DPIA Ganzenbord

CIPP/E

CIPP/E

De CIPP/E training omvat Europese en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG, ePrivacy), belangrijke privacy-terminologie en praktische concepten betreffende de bescherming van persoonsgegevens en grensoverschrijdende datastromen. Met de kracht van de ANSI / ISO-accreditatie verhoogt een CIPP/E-certificaat uw professionele profiel. Verdiep uw kennis en verbeter uw werkdoeltreffendheid. IAPP update voortdurend de examens, handboeken en trainingen.

CIPM

CIPM

CIPM is 's werelds eerste en enige certificering in het managen van privacy programma's. Wanneer u het certificaat CIPM behaalt, laat u zien dat u niet alleen privacyregels weet - maar ook hoe deze voor uw organisatie kan werken. Met andere woorden, u bent het aanspreekpunt voor de dagelijkse operaties als het gaat om privacy.

CIPT

CIPT

De CIPT-titel geeft aan dat u kennis heeft om privacy en informatiebeveiliging binnen uw organisatie van grond af aan op te bouwen. U geeft hiermee aan te kunnen werken als technische professional en de bescherming van persoonsgegevens te integreren in de producten en diensten van uw organisatie. De arbeidsmarkt is voor privacy-getrainde IT-profielen momenteel zeer gunstig.

ePrivacy

ePrivacy

1 daagse workshop over de AVG/ GDPR en de ePrivacy Verordening voor (online) informatiediensten-aanbieders, marketeers etc. De eerste helft van de workshop bestaat uit kennisoverdracht, de tweede helft uit het op maat maken van een Privacy Implementatieplan voor de eigen organisatie. Het plan houdt ook rekening met het actueel houden en onderhouden van de relevante privacy-concepten. Privacy is immers maatwerk.

Privacy in ketens/ samenwerkingsverbanden

Privacy in ketens/ samenwerkingsverbanden

Voldoen aan privacywet- en regelgeving kan al een behoorlijke uitdaging zijn binnen een organisatie. Als deze organisatie vervolgens besluit te gaan samenwerken met andere organisaties en daarbij persoonsgegevens gaat delen lopen zij vaak tegen nieuwe risico's en uitdagingen aan. Met deze eendaagse training wordt geleerd waarin een privacy-implementatie-programma voor samenwerkingsverbanden verschilt met een interne implementatie. Met name de grondslag en het zoeken van een verantwoordelijke zijn knelpunten waar ketens mee te maken hebben.